Началопредучилище числа 1 фигури 1 измерване числа 2 фигури 2 тела числа 3 фигури 3 функции преобразувания статистика приложни пъзели игри изкуство

Заглавие Последният ход
Kлас 5. клас, 6. клас, 7. клас, 8. клас, 9. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел преобразувания, занимателни
Бележки За динамичните файлове са необходими Java и/или Geogebra
Спонсор Фондация Еврика, Асоциация на индустриалния капитал в България
Автор Тони Чехларова

Последният ход

 

Дадена е маса. Всеки от играчите разполага с достатъчно на брой еднакви фигури.
Всеки от играчите поставя върху масата последователно по една фигура. Победител е играчът, който последен постави фигура.

Игра 1.

 

Намерете стратегия за победа на първия играч.

Игра 2.

 

Игра 3.

 

Стратегия за победа

Първият играч поставя първата фигура в центъра на симетрия на масата, така, че центъра на симетрия на масата да съвпадне с центъра на симетрия на фигурата.

След всяка поставена от втория играч фигура първият поставя симетричната й при централна симетрия с център – центъра на симетрия на масата.

Така първият играч си осигурява последен ход.

За илюстрация може да се използва файла .