Началопредучилище числа 1 фигури 1 измерване числа 2 фигури 2 тела числа 3 фигури 3 функции преобразувания статистика приложни пъзели игри изкуство

Заглавие OБЕМ НА ПРАВ КРЪГОВ ЦИЛИНДЪР - ПРИЛОЖНИ ЗАДАЧИ
Kлас 6. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел тела
Бележки Темата предлага приложни задачи от обем на прав кръгов цилиндър
Спонсор БАН по ПМС №347, т. 5 в) от 08.12.2016 г.
Автор Румяна Ангелова

 Кои мерни единици за обем познавате? Какво е литър?

Литърът (означава се с l) е единица за обем, равна на един кубичен дециметър (`dm^3`).

Коментирайте таблицата:
 

Обем

`mm^3`

`cm^3` (ml)

`dm^3` (l)

 `m^3`

`mm^3`

1

0.001

0.000001

0.000000001

`cm^3` (ml)

1000

1

0.001

0.000001

`dm^3` (l)

1000000

1000

1

0.001

 `m^3`

1000000000

1000000

1000

1

Формулирайте изводи за връзките между мерните единици за обем. 

Често в практиката се използва мерната единица милилитър.

Милилитърът е мярка за обем, 1000 пъти по-малък от обема на литъра. Определен е на основата на единиците от международната система SI, като кратен на приетата основната единица за обем литър.
1 ml = 0,001 l = 1 `cm^3`

От кои измерения зависи обемът на прав кръгов цилиндър? Запишете формулата за обем.

Като използвате динамичния файл,

https://cabinet.bg/img/content/1604/r.ggb

решете:

Зад. 1. Колко милилитра  течност  събира тяло с форма на  прав кръгов  цилиндър с радиус 6 cm и височина 8 cm? 

Зад. 2. Направете проучване и формулирайте хипотеза - може ли да вдигнете с две ръце оловен прът с форма на  прав кръгов  цилиндър с диаметър 5 сm, дълъг 2,4 m? Обосновете хипотезата си.

Зад. 3. Колко килограма тежи   1200 m  кабел  с диаметър   4 mm , ако един кубичен сантиметър от него тежи  8,9 грама? Запишете отговора с точност до хилядни.

Зад. 4. Tуба със силикон е с вместимост 300 милилитра. Колко туби ще са достатъчни да уплътнят цилиндрична фуга, дълга 0,8 m и имаща радиус 6 cm?

Зад. 5. Сравнете работния обем на 16 клапанов двигател с 8 клапанов, ако буталата на първия имат с 5 mm по-голям диаметър на буталото и с 10 mm по-къс ход , спрямо диаметъра 94,4 mm и хода 58,7 mm на втория. Запишете разликата в литри с точност до стотните.

Зад. 6. Ако моментното съдържание на течност в цистерна с форма на прав кръгов цилиндър с лице на основата  28000 cm² е  2100 литра, колко метра е нивото  на течността в цистерната? Запишете отговора с точност до стотните.

Сравнете резултатите от своята работа с предложените отговори:

https://cabinet.bg/img/content/1604/_Р_А.pdf

Съставете и решете задача, свързана с обем на прав кръгов цилиндър. Представете я на своите съученици или в къщи.