Началопредучилище числа 1 фигури 1 измерване числа 2 фигури 2 тела числа 3 фигури 3 функции преобразувания статистика приложни пъзели игри изкуство

Заглавие Графично решаване на линейно уравнение
Kлас 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел уравнения, функции
Бележки За динамичните файлове са необходими Java и/или Geogebra
Спонсор Фондация Еврика, Асоциация на индустриалния капитал в България
Автор Тони Чехларова

 

Задача 1.  Решете графично уравнението  `7x +3 = 0`.
  • Въведете в командния ред съответната функция `y= 7x + 3`.
  • Постройте пресечната точка на получената графика с абсцисната ос (ако съществува).
  • Абсцисата на получената точка е решение на уравнението.

ggb

Можете да използвате плъзгачите-параметри в следващия файл, за да намерите решението.

ggb

 

 Задача 2.  Използвайте графиката и решете уравненията:

а) 3 х + 7 = 0      б) 0. х + 12 = 0        в) - 5 х + 7 = 0          г)  - 3 х - 4 = 0

 

Задача 3.  Запишете пет линейни уравнения, които имат решение: а) 5; б) -3; в) 0,4.

ggb