Началопредучилище числа 1 фигури 1 измерване числа 2 фигури 2 тела числа 3 фигури 3 функции преобразувания статистика приложни пъзели игри изкуство

Заглавие Окомер: разстояние от точка до права
Kлас 5. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури, занимателни
Бележки
Спонсор БАН по ПМС №347, т.5 в) от 08.12.2016 г.
Автор Тони Чехларова

Окомер: разстояние от точка до права

 

Задача 1. Преценете разстоянието от червената точка до правата. Зелената отсечка е единична.

Преместете точки за следващ пример.

ggb

Задача 2. Преценете разстоянието от червената точка до правата. Зелената отсечка е единична.

ggb

Обновете с бутона за следващ пример

 

Задача 3. Преценете разстоянието от червената точка до отсечката. Зелената отсечка е единична.

 

Преместете точки за следващ пример.

 

Задача 4. Преценете разстоянието от червената точка до отсечката. Зелената отсечка е единична.

Обновете с бутона за следващ пример