Игра с графика на линейна функция

Toni Chehlarova d24025, 2013, Създай с GeoGebra