Игра с графика на линейна функция

Toni Chehlarova d24017, 2013, Създай с GeoGebra