Игра с линейна функция

Toni Chehlarova d24016, 2013, Създай с GeoGebra