Игра с линейна функция

Toni Chehlarova d24015, 2013, Създай с GeoGebra