Игра за двама (централна симетрия)

Всеки от играчите поставя върху масата последователно по един кръг. Победител е играчът, който последен постави кръг.

С плъзгача избери друга маса. Изследвай за стратегия за победа. Предложи твой модел за маса, при която може да се използва откритата стратегия. Предложи модел за маса, при която не може да се използва откритата стратегия.