Стратегия за победа

Изследвай за откриване на стратегия за победа при игра: "Всеки от играчите поставя върху масата последователно по един кръг. Победител е играчът, който последен постави кръг".

Постави зеления кръг в центъра на масата.