Пъзел: градове

Можеш да четеш отляво надясно и отгоре надолу. Запиши имената на българските градове, които са написани в таблицата.

Записвай ги в таблицата.