Дванадесетоъгълник

С дванадесет кибритени клечки постройте дванадесетоъгълник, на който всички страни са равни и всеки две съседни страни - перпендикулярни.