Кръгли контейнери

От пластмасов кръгъл лист с радиус 8 см чрез изрязване и слепване следва да се направи кофичка за сладолед с форма като на фигурата. Позволените изрязвания и редът, в който те се извършват са:
(1) изрязване на сектор с ъгъл α (от него се прави долната част на кофичката за сладолед)
(2) изрязване от остатъка на част от кръг, концентричен с началния кръг (от новия остатък се прави горната част на кофичката за сладолед).
Какъв е най-големият възможен обем на кофичката за сладолед?