Кофа. Пресечен конус

От пластмасов кръгъл лист с радиус 60 см чрез изрязване и слепване следва да се направи кофа с форма на пресечен конус. За целта:
(1) за дъно на кофата се изрязва кръг, концентричен на дадения
(2) от останалата част се изрязва и отстранява част от кръгов сектор с ъгъл α
(3) за да се получи подходяща връзка между дъното и околната повърхнина, се премахва част от пръстен.
Какъв е най-големият възможен обем на кофата, ако височината й е 10 см?