ЗАКОНОМЕРНОСТИ В ПЕРИОДИЧНАТА СИСТЕМА

Свържи два елемента от първа група с червена отсечка. Свържи други два елемента от първа група с червена отсечка. Как са разположени елементите на ІА група в спиралата? Свържи два елемента от трета група със зелена отсечка. Свържи други два елемента от трета група със зелена отсечка. Как са разположени елементите на ІІІА група в спиралата?