Павиране с кръгове

Направете модели за павиране на равнината с еднакви кръгове. Изследвайте за оптималност, т.е. за максимално покритие.