Окръжност. Хорда

При археологически разкопки е намерена част от чиния. За да възстановиш формата на чинията, oпитай се да откриеш закономерност. Построена е хорда AB на окръжност с център O и радиус OC. Построена и е симетралата на хордата AB. Движи точките A и/или B и наблюдавай. Формулирай хипотеза. Променяй окръжността с преместване на точките O и/или C и провери верността на хипотезата.