Маршрут

Проект предвижда изграждане на два развъдника с форма на кръг с радиус 1 км. На юг от тях минава път, на който ще се построи търговска борса. Мястото на борсата трябва да се избере така, че общото разстояние от нея до двата развъдника да е минимално.Като използвате данните на картата, намерете най-малко колко километра може да е общото разстояние от търговската борса до двата развъдника.