Парабола (функция уравнение система)

Реши графично уравнението