Синус и косинус

Toni Chehlarova d19071, 2013, Създай с GeoGebra