Синус и косинус

Toni Chehlarova d19070, 2013, Създай с GeoGebra