Права пропорционалност

Сравнете графиките на правопопорционалности с коефициенти: а) 1 и -1; б) 5 и -5 ; в) 0,6 и -0,6