Права пропорционалност

Наблюдавайте графиката на права попорционалност, на която коефициентът е: а) положително число; б) отрицателно число. През коя точка минава винаги графиката на правата попорционалност?