Вписан триъгълник (3;4)

Направете хипотеза за геометричното място на центровете на правилните триъгълници, вписани в правилен четириъгълник.