ГЛМТ

Намери геометричното място на средите на отсечките, на които единият край е фиксирана точка, а другият лежи върху многоъгълник.