ГМТ

Намери геометричното място на средите на отсечките, на които единият край e е фиксирана точка, а другият лежи върху окръжност.