ГМТ

Наблюдавай геометричното място на средите на отсечките, на които единият край e фиксирана точка, а другият лежи върху окръжност, при промяна на мястото на фиксираната точка или на окръжността. Формулирай хипотези.