Видове успоредници

Определи вида на четириъгълника: а) ABCD б) MNPQ в) EFGH.