Видове успоредници

Даден е равнобедрен правоъгълен триъгълник с катет a см. През точка M от хипотенузата са спуснати перпендикуляри към катетите с пети K и L. Намери обиколката на четириъгълника MKCL.