Ъгли

Намери градусните мярки на отбелязаните ъгли.