Сбор и разлика на ъгли

Намери градусната мярка на третия от ъглите.