Звезди

Наблюдавай звездите. Опитай се да откриеш кога звезда се получава с непрекъсната линия и кога – от няколко фигури.