Лице на кръг

Направи предположение за отношението на лицата на два кръга, ако отношението на радиусите им е k. Провери верността му.