Лице на кръг

Както за дължина на окръжност, така и за намиране на лице на кръг, в древността са използвали разнообразни начини. Ето един от тях.