Полуокръжност

Toni Chehlarova d15076, 2013, Създай с GeoGebra