Полуокръжност

Toni Chehlarova d15075, 2013, Създай с GeoGebra