Полуокръжност

Toni Chehlarova d15074, 2013, Създай с GeoGebra