Дължина на окръжност

Toni Chehlarova d150, 2013, Създай с GeoGebra