Дължина на окръжност

Попълни таблицата. Открий закономерност.