Правилни многоъгълници

Колко са диагоналите на правилен n-ъгълник за: n = 3; n = 4 ; n = 5; n = 6; n = 7 ; n = 8; n = 9?