Видове четириъгълници

Кои от квадратите долу са динамични, т.е. остават квадрати при преместване на кой да е от подвижните върхове. Какви динамични четириъгълници са останалите?