Видове четириъгълници

Поставете думите в множествата от фигури.