Успоредник

Премести върхове на червения четириъгълник, за да се получи успоредник. Премести върхове на синия успоредник, за да се получи: правоъгълник; ромб; квадрат; правоъгълник, който не е квадрат; ромб, който не е квадрат.