Eкстремални задачи с лице и обиколка на правоъгълник

Провери кой от правоъгълниците с лице S има най-малка обиколка.