Eкстремални задачи с лице и обиколка на правоъгълник

За целта движи червената точка. Провери и за други стойности на p, като използваш плъзгача.