Eкстремални задачи с лице и обиколка на правоъгълник

Кой от правоъгълниците с лице 36 кв. ед. и целочислени дължини на страните има най-малка обиколка? Построй още правоъгълници при необходимост. Използвай бутона за дължина на отсечка и за лице на фигура. Подреди правоъгълниците според обиколката им. Кой от правоъгълниците с лице 100 кв. ед. и целочислени дължини на страните има най-малка обиколка? Направи предположение кой от правоъгълниците с лице 4900 кв. ед. и целочислени дължини на страните има най-малка обиколка?