Видове триъгълници

Какъв е видът на триъгълника според страните и според ъглите?