Делимост

Кое от числата е делител на 4876 ?

Можете да посочите повече от един отговор