Декартова координатна система

Построй точките A, B, C, D, E F, G, H, I, J, K, L, M, N върху координатната система и ги свържи последователно, като накрая съединиш последната точка с първата. Намери лицето на получената фигура.