Декартова координатна система

Намерете лицето на четириъгълника ABCD.